Πληροφορίες για Γιατρούς σχετικά με το Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας

Στην περίπτωση επίσκεψης στο ιατρείο σας, γυναίκας από 21 έως και 65 ετών που είναι δικαιούχος του Προγράμματος Προληπτικού ελέγχου για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας, είναι σημαντικό να την ενημερώσετε για τη δυνατότητα συμμετοχής της.