Η Δημόσια Υγεία στη χώρα μας

  • Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας ο όρος «Δημόσια Υγεία» συχνά παρερμηνεύεται και χρησιμοποιείται με διάφορες σημασίες, συχνότερα δε για να υποδηλώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και τις υπηρεσίες υγείας της χώρας.
  • Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Δημόσια Υγεία είναι «η τέχνη και η επιστήμη της πρόληψης της νόσου, της επιμήκυνσης της ζωής και της προαγωγής της υγείας».
  • Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι διαχρονικό εύρημα σχετικών ερευνών αποτελεί η διαπίστωση ότι τα περισσότερα χρόνιας εκπαίδευσης ενός ανθρώπου ισοδυναμούν με περισσότερα χρόνια ζωής. Οι απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης ζουν τουλάχιστον πέντε χρόνια περισσότερο από όσους δεν αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο.
  • Τα παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές του Γυμνασίου έχουν εξαπλάσιο κίνδυνο να έχουν φτωχή υγεία σε σχέση με τα παιδιά που οι γονείς τους είναι απόφοιτοι Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Κυβέρνηση, ήδη από τον Μάρτιο του 2020, πριν ξεκινήσει η πανδημία, θεσμοθέτησε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία.
  • Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να θεμελιώσουμε στη χώρα μας στρατηγικές προτεραιότητες για τη Δημόσια Υγεία και να υλοποιήσουμε για πρώτη φορά, δράσεις που βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές.